a123

Frelsesarmeens ledere samlet

Frelsesarmeens ledere samlet
Kommandør Vibeke Krommenhoek leder an i samtaler på Frelsesarmeens lederkonferanse på Jeløy.

Dette er noe av det Lederkonferansen 2014 fokuserer på.

På konferansen, som finner sted på Jeløy, fokuseres det på utfordringer og muligheter som Frelsesarmeen har. Som bakgrunn og innledning til samtale hadde territoriallederen vår, kommandør Dick Krommenhoek, utarbeidet flere drøftingsnotater. Det innledende notatet kan du lese om du trykker på lenken under.

Som en overskrift på konferansen er det satt «Skreddersydd for oppdraget» / «Fit for Mission». Alt vi gjør skal være fokusert på det Gudgitte oppdraget vårt, og både hovedkvarter og lederskap har et hovedansvar for å ha strategier og tjenester som har et sylskarpt fokus på dette.

Lederkonferansen konsenterer seg om tre hovedpunkt:

1) Det er den lokale tjeneste som er viktigst. Det eneste formålet med Frelsesarmeen er å skape og utvikle en lokal, integrert, evangelisk tjeneste og sosial oppsøkende virksomhet for «å vinne sjeler, vokse i hellighet og tjene den lidende menneskehet».

2) Vi må sørge for å få på plass og på plass de rette menneskene, med de rette egenskaper, kompetanse, karakter og Frelsesarmeforståelse, på rett sted, til rett tid, for å gjøre det rette.

3) Bare det beste, og vårt beste, er godt nok


Last ned filLEDERKONFERANSEN 2014.docx(1 5kb)