a123

Frivillig i Frelsesarmeen?

Frivillig i Frelsesarmeen?

Ønsker du å bli frivillig i Frelsesarmeen? Eller kjenner du kanskje noen som kan tenke seg å bli det? Nå arrangeres det en praktisk rettet introduksjon til rollen som frivillig i Frelsesarmeen, både i Trondheim og Oslo.

Kurset holdes over to dager, både i Oslo og i Trondheim.

Oslo

5. og 6. november. Begge dagene fra klokka 18 - 21 i Frelsesarmeens lokaler på Rodeløkka. (Gøteborggata 4 i Oslo)

Meld deg på til wibecke.aasnas@frelsesarmeen.no eller ta kontakt med noen på din nærmeste institusjon eller korps (menighet).

Trondheim

19. og 20.november.

Påmelding til: trondheim@frelsesarmeen.no eller tlf 73 50 35 22

Påmelding: Så snart som mulig.

 

Temaer for kurset vil være:

  • Hvem er Frelsesarmeen?
  • Motivasjon og forventninger
  • Rollen som frivillig: Grensesetting og avklaring
  • Praktiske eksempler og utfordringer

Kursleder er fagkonsulent Wibecke Aasnæs.

Har du spørsmål? Kontakt henne på mail: wibecke.aasnas@frelsesarmeen.no

Les mer om frivillighet i Frelsesarmeen her.

Kurset arrangeres av Seksjon for velferd og utvikling.

Velkommen!