a123

Frivillig retur

Jobber du med mennesker som har kommet til Norge og fått avslag på sin asylsøknad eller lever uten gyldige papirer i Norge? Se her for informasjon.

Frelsesarmeen arbeider sammen med IOM (International organisation for migration) om mulighet for frivillig retur til hjemlandet for de som ønsker det. Ordningen gir mulighet til økonomisk støtte ved hjemkomst, betalt reise og oppfølging lokalt. Ordningen er et alternativ til tvangsretur.

Frelsesarmeen har en prosedyre med informasjon om ordningen på fellessidene i KS. Du kan også finne informasjon på IOM sine nettsider, IOM.no, eller ved å ta kontakt med Petra K. Brooke i seksjon for velferd og utvikling i sosialavdelingen.

Merk at det er store endringer i prorgrammet fra 1. september. Mer informasjon om det finner du her.

Spørsmål om ordningen eller andre spørsmål om migrasjon kan rettes til Petra K. Brooke.