a123

Frivillighet i Frelsesarmeen

Frivillighet i Frelsesarmeen
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke, var en av foreleserne under kurset.

Tidligere denne måneden ble det holdt kurs i ledelse av frivillige. Strategisk arbeid innenfor frivillighet er viktig, mener Wibecke Aasnæs.

 


For første gang ble det holdt kurs om ledelse av frivillige i Frelsesarmeen sammenheng. Frivillighetskonsulent i Frelsesarmeen Wibecke Aasnæs kan fortelle om 17 deltager og to fine dager på Medarbeiderskolen i Moss.

Frivillighet i Frelsesarmeen
Frivillighetskonsulent i Frelsesarmeen, Wibecke Aasnæs

 

- Det er viktig at vi i Frelsesarmeen tar vare på våre frivillige og gir dem riktige oppgaver. Og det var nettopp dette noe av det kurset handlet om. Jeg tror flere opplevde det lærerikt.

 

 

I tillegg til interne forelesere var Birgitte Brekke og Malene Fregil hyret inn for anledningen.

 Brekke er generalsekretær i Frivillighet Norge og snakket om hvem de frivillige er. Med statistikk som bakteppe gjorde hun rede for aldersgrupper, kjønn, motivasjon og kunnskap.

 Konsulent for frivillige organisasjoner, Malene Fregil, foreleste blant annet om hvordan man bør jobbe med frivillige, om organisering og hvordan man kan bevare de frivillige i oppgavene sine.

 

- Blir det arrangert kurs igjen?

- Ja, vi ønsker å ta det et skritt videre og vi ønsker å få med oss enda flere til å delta. Denne gangen var kurset arrangert på ukedager, neste gang prøver vi å få det til en helg. Strategisk arbeid innenfor frivillighet er viktig.

 

Frivillighet i Frelsesarmeen