a123

Frode på fredag

Frode på fredag

Fredagsportrettet til NRK Østlandsendingen ble viet Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

 

Frode Woldsund i Frelsesarmeens rusomsorg kjemper for en verdig behandling av romfolket. På fredag ble han portrettert i NRK. Se reportasjen og bli bedre kjent med Frode.

Se TV-reportasjen her! (sak nr 8 i sendingen).