a123

Gjeninntakelse som offiserer

Gjeninntakelse som offiserer

Se hvem som gjeninntas som offiserer.

Gjeninntakelse som offiserer 01. mai 2013

 

Astrid Holm Andersen gjeninntas som offiser med kapteins rang.

Bjørn Edvard Andersen gjeninntas som offiser med løytnants rang.

 

Sjefsekretærens kontor, 02. mai 2013