a123

Global uke mot moderne slaveri

Bli med på Global uke mot moderne slaveri 12.–19. november 2017. Kirkene i Norge, gjennom Norges Kristne Råd (NKR), går sammen om uka. Tiltaket er støttet av Norad. Her finner du info om hvordan du eller korpset kan delta.

Global uke mot moderne slaveri

Millioner av mennesker i verden lever som slaver på grunn av menneskehandel, dårlige arbeidsvilkår eller andre former for utnytting. Flyktningstrøm og klimaendringer bidrar til at flere tvinges inn i slaveri-lignende forhold. Det skjer også her i Norge.

Menigheter og lokalgrupper oppfordres til å ta slaveri-temaet inn i sine faste samlinger, i gudstjenesten, konfirmant- eller ungdom, bibelgruppa, osv. 

Flere muligheter
Norges Kristne Råd sier ambisjonsnivået bestemmes lokalt og har kommet med flere forslag til hvordan man kan markere global uke. Kanskje ta noe inn i gudstjenesten 12. eller 19. november, på ungdoms- eller unge voksnetreff, eller en av de andre faste samlingene som foregår i menigheten. Det er også mulig å gjøre dette på andre tidspunkter i løpet av høsten. Gjør gjerne noe av det sammen med andre kirkesamfunn og/eller interesseorganisasjoner i ditt nærmiljø.

Be sammen og samtidig
Les opp og be fellesbønnen for Global uke 2017. Dette er nok til at deres menighet/gruppe regnes med som deltakere i uka.

Få besøk av ressurspersoner
Norges Kristne Råd forsøker gjerne å skaffe fagpersoner som kan snakke om moderne slaveri, holde andakt eller preke. NKR dekker kostnader for disse fagpersonene.

Meld inn arrangementer og søk om økonomisk støtte
Korpsene kan søke Norad og Global uke om økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementer. Dette gjøres på nettsiden. 

– Vi ønsker at korpsene melder i fra om aktiviteter og markeringer de gjør i forbindelse med global uke, sier fagkonsulent i seksjon for velferd og utvikling Petra Kjellen Brooke. Dette er for å ha full oversikt over alt som foregår i løpet av uka, og ikke minst melde tilbake til Norad, som står for finansieringen. 

– Send en mail til meg eller registrer aktiviteten på nettsiden til global uke, avslutter Petra. 

Her kan du registrere arrangementet og søke om økonomisk støtte på nettsiden til Gloabl uke

Bruk materiell 
Materiell ligger på www.globaluke.no. Her finner du blant annet informasjon om tematikken, fakta- og handlingsark, forslag til filmer å vise, opplegg for ungdom og konfirmanter, inspirasjonstekster om Josef-fortellingen og slaveri. 

Ved spørsmål kontakt efs@norkr.no mobil 93 44 19 15; tlf. 23 08 13 25