a123

Godt grunnlag for bedre beslutninger

Frelsesarmeen og KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap) samarbeider om å utvikle et nytt system for håndtering av medlemsinformasjon, kursdeltagere, givere og abonnenter.

Godt grunnlag for bedre beslutninger

Thorgeir Nybo, Frelsesarmeens forvaltningssjef, ser store muligheter for at systemet vil gi Frelsesarmeen et bedre og riktigere beslutningsgrunnlag i fremtiden. Nybo kan fortelle at systemleverandøren Xledger er i full gang med å utvikle systemet. Planen er en gradvis implemetering av de ulike delene av systemet fra forsommeren 2015  og ett år fremover.

Systemet skal på sikt erstatte flere ulike systemer som brukes i dag, og som har tildels store begrensninger. Det skal holde orden på all person- og kontaktinformasjon i Frelsesarmeen (medlemmer, givere, abonnenter, kurs- og leirdeltakere m.m.). Målet er at en person kun skal være registrert en gang for alle typer relasjoner en har til Frelsesarmeen. Det skal bidra til effektivisering og bedre kvalitet.

Assisterende sjefsekretær, Jan Risan, poengterer at dette også skal være et strategisk verktøy for rapporter, analyser og kommunikasjon med personer i registerert.  

Et lengere intervju med Thorgeir Nybo, finner du i Jubileumsknifen (magasinet ligger til høyre på forsiden).