a123

Haiti rammet nok en gang


Haiti rammet nok en gang


Orkanen Matthew slo til med full styrke da den herjet blant annet over Haiti. I de sterkeste kastene raste den med en hastighet på 230 kilometer i timen.

Tekst og foto: Frelsesarmeen IHK

Frelsesarmeen i Haiti startet umiddelbart å sjekke skadeomfanget etter orkanen Matthew, og de jobber kontinuerlig med å få på plass gode nødplaner for å kunne hjelpe noen av de tusenvis av menneskene som har blitt tvunget fra hjemmene sine.

Vinden blåste på det verste 230 kilometer i timen og ble akkompagnert av kraftig regn og stormflo. Dette har – nok en gang – brakt ødeleggelser over store deler av landet.

Major John Eddy Bundu i Frelsesarmeen i Haiti rapporterer at områdene sør og sør-øst for Haiti har vært spesielt hardt rammet. I Fonds-des-Nègres er en Frelsesarmé-drevet skole en av mange bygninger som har mistet taket. Det lokale korpset (menigheten) ble skadet av et tre som falt, og området har lidd betydelig under flommen. Ordføreren i byen ber om mat og støtte. I Aquin søkte folk som sto i fare for å miste boligene sine i vindkastene ly hos en annen Frelsesarmé-skole. Også her fløy taket av bygningen. Folk har nå blitt evakuert til et annet trygt sted av ordføreren, som har bedt Hæren om bistand. Poser med kull er tilgjengelig, men man leter etter ytterligere bistand. I kystsamfunnet Saint-Marc er Frelsesarmeen i dag vertskap for omtrent 100 personer, og flere blir tatt vare på i La Fosse hvor flommen også har tvunget folk fra hjemmene sine. Dødstallene vil trolig stige, og en av dem som døde var onkelen til kaptein Jean Volant (ungdomssekretæren i divisjonen). Onkelen døde da et stort tre falt på huset sitt i Petit-Goave. Fallende trær forårsaket også ødeleggelser på frelsesoffiserenes kvartal i byen, men uten menneskelige skader.

Major Bundu sier at den endelige situasjonen er langt fra avklart, ettersom mobil- og fasttelefonnettet er nede i den sørlige delen av landet. Det er nå størst behov for mat og drikke til folk som er i midlertidige husly. Frelsesarmeens offiserer og ansatte er klare til å gi den hjelpen som trengs mest, og mange føler seg i bedre stand til å takle dette etter å ha deltatt på katastrofeberedskapkurs med innspill fra International Emergency Services for bare noen uker siden. Kommandør Gerrit Marseille (Territorialleder i det karibiske territoriet) sier at responsen vil bli mer effektiv på grunn av «godt arbeid» nedfelt på kurset.

I sin rapport avslutter Major Bundu med disse ordene: «Tusen takk for forbønn, støtte og omsorg til det haitiske folk og alle som bor i Haiti».

Ønsker du å støtte Frelsesarmeens hjelpearbeid på Haiti?

Kontonr: 3000.42.00000  Merk: Haiti