a123

Har fokus på trygge møteplasser

Har fokus på trygge møteplasser
FAbU-styret var i slutten av januar samlet i Oslo. Foto: Lars Kristian Singelstad

– Noe av det viktigste for oss er at barn og ungdom føler seg hjemme i Frelsesarmeen, sier Iselin Gjeruldsen, styreleder i FAbU (Frelsesarmeens barn og unge).

FAbU-styret hadde nylig sin første samling for året. Her ble det delt mange tanker og drømmer for året som ligger foran.

– Noe av det viktigste for oss er at barn og ungdom føler seg hjemme i Frelsesarmeen, at de engasjerer seg og våger å kreve plass der de er. Vi ønsker å sette et større fokus på ledertrening, lederoppfølging og disippelgjøring, sier Iselin Gjeruldsen, nyvalgt styreleder for FAbU.

 

Ønsker å favne bredt

FAbU har i dag rundt 2500 medlemmer. Det er stort engasjement flere steder i territoriet, der ledere ukentlig stiller opp for barn og unge.

I løpet av helgen FAbU-styret var samlet ble det snakket mye om hvor viktig det er for barn og unge å være en del av et større fellesskap.

– Jeg tenker at nøkkelen for at vi i FAbU skal kunne drive et godt arbeid, er engasjerte og gode ledere som kan møte barn og unge der de er. Det er også viktig å skape trygge møteplasser lokalt og sentralt der barn og ungdom kan komme sammen for å dele tro og fellesskap, sier Iselin Gjeruldsen.

 

Ser positivt på framtiden

En viktig del av styresamlingen var også å bli kjent med hverandre. De ferske styremedlemmene deltok på kurs om styrearbeid og la fram forventninger til året som ligger foran. Arbeidet med planer for styreperioden, både for arrangementer og arbeidsgrupper, er også godt i gang.

– Helgen var både hyggelig og produktiv. Det var flott å bli kjent med de nye styremedlemmene - en herlig gjeng med et stort engasjement. Jeg gleder meg til å samarbeide med dem framover, sier Iselin Gjeruldsen.

Hun opplever at ledelsen i Frelsesarmeen ønsker å satse på barn og ungdom.

– Vi er veldig glade for at det nå skal utlyses to nye stillinger tilknyttet FAbU HK. Den ene stillingen er rettet mot arbeid med «unge voksne» og ledertrening for lokaleledere. Den andre stillingen innebærer arbeid med barn, planlegging av leirer og produksjon av innhold i sosiale medier.