a123

Hedret med Stå på-prisen

Hedret med Stå på-prisen
Elna Fredhøy og Bente Bjerknes fra Frogn Krf Foto: Elisabeth Henne

Elna Fredhøy fra Frelsesarmeen i Drøbak mottok KrFs Stå på-pris.

 

Frogn KrF deler hvert år ut en pris til noen som har gjort en ekstraordinær innsats for lokalmiljøet. Elna Fredhøy har hatt et brennende engasjement for å samle inn penger til rehabilitering av Frelsesarmeens gamle hus i Storgaten i Drøbak. Og for dette arbeidet fikk hun derfor årets Stå på-pris.

- Jeg deler æren med de tilhørige og soldatene i Drøbak korps, sa en ydmyk Elna Fredøy under prisutdelingen.

 

Lang kamp

Årets prisvinner er en voksen dame på 87 år. Siden 1945 har hun stått i tjeneste som soldat i Frelsesarmeen. Hun har hatt mange og ulike oppgaver; sangevangelist i Norge, Sverige og USA og drevet eget begravelsesbyrå. Siden 2007 har hun hatt ansvar for Frelsesarmeens arbeid i Drøbak.

I juni 2011 startet Elna arbeidet med å samle inn 1.5 mill. Pengene skulle benyttes til rehabilitering av Frelsesarmeens lokaler i Drøbak, som trengte sårt til opprustning. Ved årsskiftet 2011/2012 var målet nådd.

Elna Fredhøy har aldri vært i tvil om at målet skulle nås. Hun har vært aktiv i lokalpressen, sendt ut brev til lokalt næringsliv og ulike organisasjoner. Hun har stått i bresjen for støttekonserter, loddsalg og basar og lokale håndverkere har gitt løfte om praktisk støtte og bistand. I innsamlingsperioden har Frelsesarmeen opplevd økt besøk og raus betaling for vafler i kafeen.

 

Har skapt ny giv

Arbeidet lå brakk i Drøbak korps da Elna Fredhøy overtok, men i dag er menigheten i vekst og har en spennende framtid i et snart rehabilitert lokale. Elnas virksomhet har båret slike frukter at Frelsesarmeen sentralt har valgt å satse på heltidsansatte offiserer som tiltrer i løpet av 2013.