a123

Hei gryteansvarlige!

Julegryte-innsamlingen nærmer seg - her finner dere viktig informasjon.

Desember er ikke altfor langt unna og det begynner å nærme seg tiden for julegryte-innsamlingen til Frelsesarmeen. Vi på seksjon for informasjon og innsamling vil utarbeide informasjonsmateriell av ulik art som skal hjelpe til i innsamlingsarbeidet. I den forbindelse trenger vi en tilbakemelding fra dere. Vedlagt finner dere informasjon og spørsmål tilknyttet innsamlingen, som vi håper dere kan gi en rask tilbakemelding på.

 

Hvor står julegryta?

For å kunne informere publikum, ansatte og medier om hvor julegrytene finnes, samt ha oversikt over antall gryter, ønsker vi også i år at dere rapporterer hvor julegrytene vil stå. Vi vil registrere det i kartet på Frelsesarmeens nettsider. I dette kartet trengs det en opprydding, så ta en titt på ditt sted og se om alle grytene fortsatt er aktive. Er den merket av på kartet, men ikke er aktiv lenger, så gi oss beskjed om det så fjerner vi den fra kartet.


Vi ber deg vennligst sende e-post til: post@frelsesarmeen.no med informasjon om gryteplassering så snart som mulig.


Vil dere ha en lokal SMS-innsamling?

I år blir det mulig for givere å gi penger direkte til deres julegryte via en tekstmelding med mobilen. For at giverne skal kunne gi til din gryte, må du bestille kodeord som givere benytter seg av. Gaven vil da registreres på din gryte og pengene bli overført fra HK. Plakat om denne informasjonen må henges på gryta (se eget punkt om plakat).

Send en e-post dersom dere ønsker deres lokale SMS-innsamling til: post@frelsesarmeen.no

 

Trenger dere bankterminal?

For de som ønsker det er det mulig å kjøpe/leie bankterminaler. Det gjør det mulig for dem som ikke har kontanter, men som ønsker å gi penger i julegryta, å bruke bankkort. Plakat om denne informasjonen må henges på gryta (se eget punkt om plakat).

Bestilling av bankterminal, samt detaljer rundt priser og lignende fås på e-post: post@frelsesarmeen.no

Siste frist for bestilling er 5. november.

 

Trenger dere plakat til gryta?

Seksjon for informasjon og innsamling lager plakater av ulikt slag, tilpasset deres behov. Her er de ulike typene:

  • Opplysning om bankterminal
  • Opplysning om bankterminal og SMS-innsamling
  • Opplysning om SMS-innsamling


Helt nederst i denne artikkelen ligger bilde av hvordan oppheng av informasjonsplakat skal se ut på julegryte-standen.

Bestill plakat, og husk å spesifiser hvilken av typene dere trenger på: post@frelsesarmeen.no

Bestillingsfrist for plakater er 10. november.

 

Er det et problem med håndtering av pakker/gaver hos dere?

Julegryteinnsamlingen er først og fremst en innsamling av penger i julegryta – det er fokus i kommunikasjonen til givere og media. I tillegg har noen steder tradisjon for å ta imot gaver, og det fortsetter vi med. Frelsesarmeen ønsker ikke å takke nei til gaver fra barn og voksne med et ønske om å gi noe til andre, for mange er dette en lang tradisjon. Avvisning i en slik situasjon kan oppleves vanskelig.

Dersom noen opplever håndteringen av pakkene utfordrende, ønsker vi at dere gir beskjed om det. Vi er i dialog med Fretex som ønsker å bistå med løsninger der det er nødvendig. Fretex hjelper i henting/lagring eller lignende, men det er fortsatt det gjeldene korps/tiltak som har tilgang til pakkene.


Ta kontakt med Elin Herikstad på seksjon for velferd og utvikling – så tidlig som mulig – dersom det er ønskelig med en annen løsning enn i dag. E-post: elin.herikstad@frelsesarmeen.no

 

Bestill takkekort!

I år blir det produsert og trykket opp nye takkekort som kan deles ut ved grytene av grytevaktene. Dette er en fin gest overfor spesielt barn og unge som gir, samtidig som kortet vil inneholde litt fakta om julegryta og hva pengene som blir samlet inn blir brukt til. Vi oppfordrer alle til å bestille disse, og informere grytevaktene om at takkekortene skal deles ut der det faller seg naturlig.   

 

Med ønske om en god oppkjøring til jul!

Andrew Hannevik
Informasjonssjef

 

Hei gryteansvarlige!