a123

Historisk doktorgradsdisputas

Historisk doktorgradsdisputas
Det var god stemning under Gudruns disputas Foto: Ranveig Nordgaard

Fredag 5, juni skjedde det frelsesarméhistorie på det teologiske fakultet i Oslo. For første gang ble det disputert over en doktorgrad med Frelsesarmeens historie i sentrum.

Historisk doktorgradsdisputas

Det var kommandør Gudrun Lydholm som disputerte over sin avhandling: «Save souls, grow saints and serve suffering humanity». The development toward registration as a faith community in The Salvation army in Norway with focus on the period 1975-2005.

Gudrun Lydholm er etter sine seks år (2005-2011) som leder for Frelsesarmeen i Norge sammen med sin mann, Carl, godt kjent med Frelsesarmeens arbeid i Norge.

Etter først å ha fått godkjent sin prøveforelesning, forsvarte Gudrun Lydholm sin doktorgrad i møte med dr. Ingunn Folkestad Breistein fra Universitetet i Agder og biträdande professor Johan Lundin fra Malmö högskola.

 

Eget trossamfunn

I sin avhandling undersøker Gudrun Lydholm Frelsesarmeens voksende identitet som selvstendig trossamfunn i stedet for hovedsakelig å se seg selv som en religiøs organisasjon. Avhandlingen fortolker den suksessrike tilpasning av Frelsesarmeen til det norske samfunn helt fra den første tiden i landet. Lydholm peker på hvordan dette har skjedd som et resultat av kompromisser og bevisste valg, så vel teologiske som praktiske, i lys av en dominerende statskirke, og på tross av den organisatoriske og læremessige tilknytning til den internasjonale Frelsesarmeen.

Et av avhandlingens spennende perspektiver er hvordan Frelsesarmeen i årene etter forrige århundreskifte, ifølge Lydholm, opplevde at det å være en del av Den norske kirke var en del av den norske selvstendighetsprosessen. Dette ble etter hvert normalsituasjonen, og et ønske om dannelse av Frelsesarmeen som eget trossamfunn kom derfor ikke opp som et aktuelt tema før i 1975. Først i 2005 ble dette gjennomført. Da var det utsikten til et skille mellom stat og kirke som syntes avgjørende for Frelsesarmeens registrering som trossamfunn, i følge Lydholm. 

 

Intervju med kommandør Gudrun Lydholm vil komme i Krigsropet.