a123

Historisk samarbeidsavtale

Historisk samarbeidsavtale
Representanter for Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Blå Kors, Frelsesarmeen og Arendalskonferansen undertegnet tirsdag en 3-årig samarbeidsavtale. Foto: Wibecke Aasnæs

Flere organisasjoner, deriblant Frelsesarmeen, inngikk tirsdag en samarbeidsavtale for å utvikle modeller og konkrete tiltak for godt samarbeid med kommunene.


Tirsdag ble det i Kommunenes hus i Oslo undertegnet en historisk samarbeidsavtale mellom Arendalskonferansen og Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Blå Kors, Frelsesarmeen og Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Hensikten er å vise, gjennom dialog og praktiske eksempler, hvordan man i fellesskap kan utvikle modeller og konkrete tiltak  for godt samarbeid med kommunene. 

Det er mange eksempler på slikt samarbeid i dag, men mulighetsrommet er langt større enn dagens praksis.  Dette vil partnerne arbeide for å synliggjøre.

- Arendalskonferansen har arbeidet systematisk med dette feltet i 14 år, men ønsker nå å gi dette enda større oppmerksomhet, sier konferanseleder Kjell Sjursen og fortsetter:

- Derfor er man både stolt og ydmyk når man får til en felles offensiv.

Morgendagens utfordringer for utsatte grupper av barn, unge og eldre er formidable og det trengs at alle løfter sammen for å finne gode løsninger

Lindis Evja representerte Frelsesarmeen tirsdag.

- Dette er positivt for oss. Arendal kommune er en foregangskommune i samarbeid med ideelle organisasjoner, sier hun.