a123

Historisk vandring 22. juni

Historisk vandring 22. juni

Torsdag 22. juni blir det historisk vandring blant «Krigergravene» på Vestre gravlund i Oslo. Det er Frelsesarmeens historiske Selskap som inviterer.

«Krigergravene» på Vestre gravlund i Oslo er et område som er reservert for offiserer i Frelsesarmeen. En nærliggende forklaring på at man gikk til anskaffelse av et slikt felt, er at mange frelsesoffiserer hadde levd et forholdsvis omflakkende liv og hadde ikke «røtter» noe sted lenger, og kanskje heller ingen nær familie i live. Dermed var det naturlig at de ble begravd sammen med kolleger og venner. 

Frelsesarmeens historiske Selskap inviterer til historisk vandring blant "Krigergravene". Bli bedre kjent med enkeltpersoner og enkeltskjebner i Frelsesarmeens historie i løpet av en ettermiddagstime. Nils-Petter Enstad og Einar Høyland deltar.

Oppmøte kl 17:00 ved kapellet Vestre gravlund.