a123

Hva kan jeg gjøre mot menneskehandel?

Hva kan jeg gjøre mot menneskehandel?

Den 11. januar markerte organisasjonen A21 National Human Trafficking Awarness Day, noe vi også støtter opp om!

Hva vet vi egentlig om hva menneskehandel og moderne slaveri er?

Organisert handel med mennesker betegnes som mennskehandel. Som for eksempel å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.

Likt med utføring av arbeid og tjenester regnes, etter den nye straffeloven av 2005, å forlede noen til fjerning av ens indre organer som straffbart.

Moderne slaveri innebærer blant annet bundet arbeid, trafficking, barnearbeid, tvangsekteskap i ung alder og rent påtvunget arbeid.

 

Hva kan jeg gjøre mot menneskehandel?

• Sørg for at du sjekker at de firmaene du bruker til oppussing, hagearbeid eller andre tjenester har alle papirer på plass og at de er kjent av skattemyndigheter og arbeidstilsynet. Sjekk referanser, det gir ofte et godt bilde.

• Hvis du synes en tjeneste er mistenkelig billig, bør du sjekke forholdene nøye før du bruker tjenesten.

• Spør dine lokale politikere hva deres plan for å forebygge menneskehandel i din kommune er.

• Hvis du mistenker menneskehandel, ta kontakt med politiet og anmeld forholdet!

• Lær mer om hva menneskehandel er. Snakk med noen som har kunnskap, sjekk på nettet eller ta kontakt med koordinator for Frelsesarmeens anti traffickingarbeid i Norge, Island og Færøyene, Petra Brooke.

Petra.kjellen.brooke@frelsesarmeen.no

Her kan du se en kort video om menneskehandel