a123

I India som frivillige

– Vi ønsker å være en forsterkning til de ressursene som allerede finnes her, forteller Heidi og Tor Ove Hjartnes.

I India som frivillige
Tor Ove i samtale med ansvarlig for laboratoriet og datasystemet ved Catherine Booth Hospital.

 

I slutten av februar reiste Heidi og Tor Ove Hjartnes til byen Nagarcoil, i India Sørøst-territoriet. Soldatene fra Haugesund korps skal arbeide ett år som frivillige ved Catherine Booth Hospital.


- Den første tiden har gått veldig fort - det er mye å sette seg inn i. Vi har blitt tatt imot på en svært god måte og føler oss velkommen, sier Heidi Hjartnes.

 

Hjelper kvinner 

Sykehuset har om lag 110 senger og hadde i fjor over 50 000 polikliniske pasienter.

Heidi har brukt en del av tiden til å se på det helsefremmende og forebyggende arbeidet som skjer rundt i landsbyene. Hun forteller at en del av det innebærer å støtte og hjelpe HIV-positive, et arbeid som får støtte fra Norge.

- Sykehuset har en bevisst holdning til at de skal behandle HIV-positive, noe andre sykehus ikke har.

I India som frivillige
Heidi og Tor Ove Hjartnes arbeider som frivillige ved Catherine Booth Hospital i byen Nagercoil.

 

Arbeidet blant kvinner er viktig. Det finnes i dag 295 selvhjelpsgrupper i området.

Her får de hjelp til å spare penger slik at de kan få lån til medisinsk behandling, barnas utdanning og andre behov.

Selvhjelpsgruppene tar også opp helsespørsmål, hygiene, vann og sanitærforhold, familieplanlegging, og andre viktige temaer, forteller Heidi.

Tor Ove jobber med å gjennomgå sykehusets rutiner. Her inngår blant annet større bruk av datasystemet de har.

- Vi ønsker å være en forsterkning til de ressursene som allerede finnes her, forteller ekteparet.


Fordelskort

Siden det er Frelsesarmeen som står for driften, er det et ønskelig å bygge et sterkere bånd mellom soldater og sykehuset. Et av tiltakene er ønsket om å innføre et fordelskort som soldater kan kjøpe for en billig penge – et kort som gir rabatter på tjenestene ved sykehuset.

I utgangspunktet må man betale for alle tjenester ved sykehuset. Et unntak er hvis man er under myndighetenes fattigdomsgrense – da blir noe dekket av det offentlige.

- Man håper at soldater skal bruke sykehuset aktivt, samtidig som de får en billigere tjeneste på grunn av fordelskortet, sier Heidi.

I India som frivillige
Heidi er koordinator for fordelskortene som skal innføres ved sykehuset. Her i diskusjon med sjefslege, Ebeneser.


- Kvalitetshevning av sykehusets tjenester

Sykehuset er for øyeblikket inne i en veldig spennende periode. Det planlegges å bygge et nytt bygg med sengeposter og mottakelse.

- Etter planen skal det være ferdig i 2016. Dette vil gi en kvalitetshevning på sykehusets tjenester, noe som er viktig da konkurransen om pasientene er blitt stor fra private sykehus, forteller Tor Ove.

 

Spennende jobbeskrivelse

Halvannen måned er gått siden de forlot Norge. India sto i utgangspunktet ikke øverst på ønskelisten da de skulle bestemme seg for område å reise til. Men da jobbeskrivelsen kom, virket det så spennende at ekteparet Hjartnes valgte å si ja.  Det angrer de ikke på.

- Frelsesarmeen er en stor og mangfoldig organisasjon. Det gir store muligheter til å bli kjent med arbeidet rundt om i verden. Vi skulle ønske det var større fokus på det å få mulighet til å jobbe i andre land, og lettere å få det til, sier de.