a123

I bønn for ofre for menneskehandel

I bønn for ofre for menneskehandel

Søndag 25. september er det internasjonal bønnedag for ofre for menneskehandel. Dagen markeres i Frelsesarmeen verden over.

Her kan du lese årets bønnedags-avis.

– Vi tror at bønn kan være et våpen mot utnyttelse av mennesker og være med å gi håp til de som har blitt ofre for menneskehandel, sier Petra Kjellen Brooke, koordinator for Frelsesarmeens anti trafficking arbeid i Norge, Island og Færøyene.

Hva er menneskehandel?

Moderne slaveri er betegnelsen på slavearbeid og slavelignende arbeid som foregår i dag. Det kan være innenfor:

  • produksjon av mat
  • klesindustri
  • bygge-bransjen  
  • helsearbeid
  • sex-industri
  • restaurantbransjen
  • hushjelp (au pair)
  • organhøsting

I 2015 var det identifisert 301 mulige offer for menneskehandel i Norge. Dette er prostitusjon og andre seksuelle formål, tvangsarbeid og tvangstjenester, kombinasjon prostitusjon og tvangsarbeid. Tallet er relativt lavt i forhold til andre land i Vest-Europa og det antas derfor at mørketallet er stort.

Hva gjør Frelsesarmeen?

Frelsesarmeen møter hvert år mange innsatte. Kapellanene går på besøk i både kvinne fengsel og fengsler for menn. Man er også til stede med besøk i Kongsvinger fengsel, som er et fengsel for utenlandske innsatte som skal transporteres hjem etter endt soning.

Frelsesarmeen har et arbeid i fengsel for å identifisere og veilede mulige offer for menneskehandel.

Frelsesarmeen åpnet i april i 2015 et Safe House for menn som er antatt offer for tvangsarbeid.