a123

IT-opplæring i Frelsesarmeen

IT-opplæring i Frelsesarmeen
Foto: Lars Kristian Singelstad

Nå skal IT-kompetansen kartlegges for å kunne tilby relevant opplæring på området.

Frelsesarmeens ledelse og Ressurssenter har startet et prosjekt for å kartlegge behovet for IT-undervisning, og for å styrke alle medarbeideres kompetanse innen viktige IKT-verktøy. En prosjektgruppe, under ledelse av prosjektkonsulent Stig Sperrevik, skal utarbeide en plan for dette arbeidet. Gruppen skal framlegge en rapport og forslag til plan innen juni. I den forbindelse vil Stig Sperrevik og oberstlt. Bernt Olaf Ørsnes om kort tid kontakte flere av dere i dette viktige kartleggingsarbeidet. Kom gjerne med innspill til dem 

Stig.Sperrevik@frelsesarmeen.no

Bernt.Olaf.Oersnes@frelsesarmeen.no