a123

Informasjon fra Lederkontoret

Informasjon fra Lederkontoret

Ordrer gjeldende fra 1. august 2017

 

Major Lise Luther administrasjonssekretær ved divisjonshovedkvarteret i Sentraldivisjonen p.t.
Dette er i tillegg til hennes ordre som utviklingskonsulent ved Jeløy Ressurssenter.

 

Major Berit Kristiansen korpsleder, Røros korps.
Dette er i tillegg til hennes ordre som divisjonssekretær ved divisjonshovedkvarteret i Nordre divisjon.

 

Major Kjell Arne Falla medarbeider i Levanger korps og medarbeider i Orkanger korps.

 

Major Rannva Olsen medarbeider i Hertex på Island og medarbeider i fengselsarbeidet på Island.

 

Sjefsekretæren, 21. april 2017