a123

Informasjon fra Lederkontoret

Informasjon fra Lederkontoret

Informasjon

Vi er glade for å kunne informere om følgende:

Kommandør Peder Refstie korpsleder i Lillestrøm korps (50%), gjeldende fra 1. august 2017

Major Arne Undersrud korpsleder i Finnsnes korps (50%), gjeldende fra 1. august 2017

 

Sjefsekretæren, 11. mai 2017