a123

Informasjon fra lederkontoret

Offisersskolens kadetter er ute i praksis to uker i måneden gjennom hele arbeidsåret.

Kadettene har følgende praksisplasser dette arbeidsåret:

  • Kadett Britt Levine Lundin, Sandvika korps 
  • Kadett Arsene Kwizera, Fredrikstad korps 
  • Kadett Laetitia Mugwaneza, Fredrikstad korps 
  • Kadett Tarald Olav Walderhaug Dahle, Oslo 3. korps 
  • Kadett Lene Walderhaug Dahle, Halden korps 
  • Kadett Janne Våje Nielsen, Jeløy folkehøgskole 
  • Kadett Mona Andreassen, Lillestrøm korps (fortsatt)

Vi ønsker Guds rike velsignelse over hver enkelt kadett.

 

Sjefsekretæren, 10. august 2018