a123

Informasjon fra lederkontoret

Informasjon fra lederkontoret

Nye oppgaver gjeldende fra 1. august 2017

Informasjon

Kaptein Marit Løvdahl FAbU-ansvarlig i distrikt 3, i Østre divisjon.

Dette er en oppgave hun har i tillegg til å være assisterende korpsleder i Asker korps.

 

Sjefsekretæren, 21. mars 2017