a123

Informasjon fra sjefsekretæren

Informasjon fra sjefsekretæren

Major Eli Nodland Hagen vil fra 1. februar 2016 ha ordre som assisterende feltsjef i 100 % stilling.

 

Sjefsekretæren, 11. januar 2016