a123

Informasjon

Ny ordre

Major Elisabeth Joensen er fra 15. september 2015 beordret som besøksoffiser for pensjonerte offiserer ved seksjon for "Over 60"-gruppene.


Sjefsekretæren, 12.juni  2015.