a123

Informasjon

Informasjon

Vi er glad for å komme med følgende informasjon:

 

Endringer gjeldende fra 1. august 2015:

Sersjant May Hængsle Eilertsen vil gjøre tjeneste som korpsleder Brevik 30% ( i tillegg til å være korpsleder i Langesund).

Randi Engebretsen vil gjøre tjeneste som korpsleder i Kragerø

 

Sjefsekretæren, 28. august 2015