a123

Informasjon

Informasjon

Miriam Kjellgren vil fra 1. august 2015 gjøre tjeneste som korpsleder i Majorstua korps.

Siv-Marlen Arctander vil fra 1. august 2015 gjøre tjeneste som assisterende korpsleder i Majorstua korps.

 

Sjefsekretæren, 15. april 2015