a123

Informasjon

Informasjon fra sjefsekretærens kontor.

 

Ordre fra 01. august 2014

Major Tove Roholt -  Distriktsoffiser i Østre Divisjon


Utnevnes til sersjanter i Frelsesarmeen

Fra 01. mai 2014

Gyda Heie Hansen - Korpsleder i Risør korps


Fra 01. august 2014

Janne Våje Nielsen - Korpsleder i Sagene korps, Oslo

Irene Mathisen - Templet korps, Oslo
Sjefsekretæren, 30. april 2014