a123

Informasjon

Informasjon

Som tidligere annonsert (25. juni 2014) har seksjon for velferd og utvikling fått utvidet ansvarsområde fra høsten 2014.

Seksjonen skal gi veiledning og oppfølgning til både korps og til virksomheter i sosialtjenesten innenfor det diakonale/velferds- og omsorgsarbeidet i territoriet.

Arbeidet innenfor diakoni og omsorg skal drives så godt og relevant som mulig, og et bidrag til dette vil være regelmessige samlinger for lederne til felles inspirasjon, samarbeid og videreutvikling.

 

Nå ligger planene klare for en nettverkssamling for ledere av velferds og omsorgsarbeid på korpsene.

Samlingen blir 9-11 februar 2015 på Frelsesarmeens medarbeiderskole på Jeløy.

Her vil deltakerne være med å forme en felles plattform for dette arbeidet i territoriet og beskrive viktige oppfølgingsbehov. I løpet av november 2014 vil det også gjennomføres en kartlegging/spørreundersøkelse rundt velferds- og omsorgsarbeidet på korpsene for å få best mulig oversikt over de lokale behov.

Ved behov for veiledning og oppfølging fra korpsene før samlingen i februar, ta gjerne kontakt med seksjonen på følgende mailadresse: velferdsarbeid@frelsesarmeen.no