a123

Informasjon

Informasjon

Delegater til International College for Officers.

Major Ørjan Amland og løytnant Marit Myklebust er antatt som delegater til ICO (International College for Officers) fra 13. januar til 22. februar 2016.

 

Sjefsekretæren,17. november 2014