a123

Informasjon

Informasjon

Nye oppgaver gjeldende fra 1. november 2016

 

Løytnant Friederike Bach - Aspirantkontakt i Nord Norge og Nordre divisjon.

Dette er en oppgave hun har i tillegg til å være korpsleder i Tromsø korps.

 

 

Sjefsekretæren, 9. november 2016