a123

Innvielses-og utsendelsesmøtet 2015

Innvielses-og utsendelsesmøtet 2015

Dato for innvielse- og utsendelsesmøtet 2015 er satt.


Kadettenes/de nye løytnantenes innvielse-og utsendelsesmøtet 2015 blir lørdag ettermiddag 20. juni 2015 i Filadelfias lokale i Oslo.

 

Det bli arrangement både fredag 19. og lørdag 20. juni 2015.

 

 

Sjefsekretæren, 24. september 2014