a123

Internasjonal bønnedag

Internasjonal bønnedag

Søndag 28. september oppfordres du til å be for trafficking-ofre.

Bønnedagen søndag 28. september markeres av Frelsesarmeen over hele verden. Årets bønnefokus er på trafficking-ofre. 

I forbindelse med bønnedagen er det blitt utarbeidet en avis med informasjon og inspirasjon i forberedelsene fram mot søndag 28. september. Det er allerede sendt ut noen eksemplarer i papirformat til korpsene, men hvis det er behov for flere, kan man skrive det ut fra den digitale versjonen. Avisen kan deles ut i tiden fram til selve bønnedagen for å engasjere og motivere folk til å delta.

Her finner du avisen, informasjon og andre ressurser til bønnedagen.

Det oppmuntres til å markere dagen i alle korps og på Frelsesarmeens institusjoner. Flott om Fretex-butikkene som også ser anledning tll å markere dagen, gjør dette i den kommende uken.