a123

Internasjonal kongress i 2015

Internasjonal kongress i 2015

Kongressen vil markere 150-årsjubileet for grunnleggelsen av Frelsesarmeen.

General har besluttet at det skal holdes internasjonal kongress i løpet av første uke av juli 2015. Kongressen vil markere 150-årsjubileet for grunnleggelsen av Frelsesarmeen.

 

I London ble hæren født, så da virker det passende at vi skal samles i denne byen for å feire Guds trofasthet og velsignelse for oppdraget vårt.

 

Planlegging og forberedelse til kongressen vil bli koordinert av oberstlt. Eddie og Kathy Hobgood, offiserer av US Southern Territory. Offiserparet skal ha base på IHQ fra juli 2012 under oppsyn av kommandør William Cochrane, internasjonal sekretær for stabssjefen.

Ytterligere informasjon vil følge etter hvert. Men del gjerne denne første utlysningen så bredt som mulig.

 

Da vi ser frem til en stor samling av salvasjonister fra 124 land, la oss forene våre bønner for Guds forherligende og voksende rike på internasjonal kongress i 2015.

 

Måtte Gud velsigne dere.

 

Barry C. Swanson

Stabssjef