a123

Internasjonal lederkonferanse

Toppledelsen i alle de 128 landene hvor Frelsesarmeen arbeider, samles til konferanse i USA 4.–11. november. Vår territorialleder, kommandør William Cochrane, vil også være til stede.

En rekke praktiske, moralske, etiske og teologiske problemstillinger står på dagsorden for konferansen, og den vil gi en felles plattform som den internasjonale Frelsesarmeen kan fortsette sitt oppdrag fra, inn i fremtiden.

Generalen har delt sine forhåpninger for uken: «Ved begynnelsen av noen av samtalene, vil vi kanskje oppleve at vi befinner oss på mange forskjellige steder hva angår våre standpunkter eller meninger. Selv med den korte tiden vi har sammen denne gangen, håper jeg imidlertid at vi gjennom samtalene, får en dypere forståelse og respekt for hverandres perspektiv, selv om ikke alle har samme standpunkt.»

Konferansens velkomstmøte finner sted på Los Angeles Central Corps klokken 16.00 søndag 5. november lokal tid (GMT-8). Det vil være mulig å se møtet på www.savn.tvsar.my/tv og på facebook.com/SalvationArmyIHQ.

Generalen inviterer salvasjonister og venner over hele verden til å være med og ta del i feiringen, og til å be for lederne når de samles til sine drøftelser.