a123

Introduksjonskurs for frivillige

Introduksjonskurs for frivillige
Frivillighetskonsulent i Frelsesarmeen, Wibecke Aasnæs, inviterer til kurset "Ledelse av frivillige i Frelsesarmeen".

Ønsker du å være frivillig i Frelsesarmeen? Torsdag er det introduksjonskurs.

NB! Det er nare noen få plasser igjen.

 

Torsdag har du mulighet til å bli med på en praktisk rettet introduksjon til rollen som frivillig i Frelsesarmeen. Dette er for deg som ønsker å bidra med noe av din fritid hos oss.

 

Temaer:

- Hvem er Frelsesarmeen?

- Motivasjon og forventninger

- Rollen som frivillig: Grensesetting og avklaring

- Praktiske eksempler og utfordringer

 

Kurset er 20.november 2014

Enkel servering kl.17, kurset starter kl. 17.30 – ca. 21

Frelsesarmeens lokale på Rodeløkka, Gøteborggt. 4

Meld deg på via www.frelsesarmeen.no/frivillig

 

Påmelding til leder på tiltaket/ korpset eller direkte til wibecke.aasnas@frelsesarmeen.no – tlf. 22 99 03 25

Kursleder er fagkonsulent Wibecke Aasnæs

 

Kurset er arrangert av

Seksjon for velferd og utvikling.