a123

Inviterer til seminar med Johan A. Lundin

6. juni inviterer Frelsesarmeens Historiske selskap til seminar på Majorstua i Oslo. Forsker Johan A Lundin fra Malmø Høgskola vil foredra over sin forskning på Frelsesarmeen.

6. juni kl 11:00 inviterer Frelsesarmeens Historiske selskap til seminar på Majorstua korps, Kirkeveien 62A i Oslo.

 

Forsker Johan A Lundin fra Malmø Høgskola vil foredra over sin forskning på Frelsesarmeen. Lundin gav for få år siden ut boken ”Predikande kvinnor och gråtande män” - Frälsningsarmeen i Sverige 1882-1921.

Lundin har gjennom nytt arkivmateriale og nyere forskningsmetoder sett på Frelsesarmeens historie med nye øyne og har frembrakt interessante perspektiver som også vil ha overføringsverdi til norsk forhold. Lundin er god og entusiastisk formidler.

Kom og tilbring en interessant formiddagstime med Selskapet!

 

Se mer om forskningsprosjektet her

Se mer om Johan her

Kontakt event selskapet@frelsesarmeen.no eller Per Arne Krumsvik (92 81 58 79)