a123

Ja, venner …

Ja, venner …

Ordene i overskriften tilhører major Leif Erling Fagermo og ble brukt flittig under «Vekkelsestoner i natten», et av møtene i Frelsesarmeens kongress, 23.-26. juni.

Se glimt fra kongressen nederst i saken.

Og akkurat ordet «venn» kan stå som overskrift for årets kongress som samlet deltagere fra Sverige og Latvia, Danmark og Grønland, i tillegg til Norge, Island og Færøyene. Hovedtalere var kommandørene Rosalie og Brian Peddle fra Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i London som forkynte levende over kongressens hovedtema; forvandlet.

Venner, ja? For det startet med frelsesarme-historiens venner som torsdagen hadde sin historiske vandring på hovedstadens østkant, mens brassfolket samlet seg i Templet til virtuost spill og fellesskap rundt musikkens betydning i Frelsesarmeens oppdrag.

Fredag ble kadettene forfremmet til løytnanter. «Lysets budbærere», som er deres sesjonsnavn, vitner om en Gud som rekker hånda ut til mennesket. «La oss være venner». Kvelden ble avsluttet med allerede nevnte «vekkelsestoner i natten», også et vitnesbyrd om vekkelsessangen plass i Frelsesarmeens historie.

Lørdagens tradisjonsrike marsj langs Karl Johan fortale om det samme, og ettermiddagens «We are family» vitnet om en Frelsesarmé som ønsket vennskap på tvers av generasjoner, landegrenser, ulike rangstiger og andre uttrykk for vellykkethet. Kvelden ble avsluttet med den tradisjonsrike musikknattineen.

Søndag var det tid for hellighetsmøte, samlingen som konsentrerer seg om tjeneste og innvielse for den som helhjertet ønsker å tjene Gud med sitt liv. Og til slutt var det tid for kongressens siste møte, hvor Frelsesarmeens vilje med sin tilstedeværelse ble understreket: «Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.»

I dette møtet ble det også tatt farvel med Frelsesarmeens ledere i Norge, Island og Færøyene, kommandørene Dick og Vibeke Krommenhoek, som nå reiser til Nederland for å avslutte sin tjeneste som aktive offiserer.

Barn og ungdom hadde i tillegg sine egne møtepunkter underveis i kongressen.

Venner er ordet …

Alle foto: Krigsropet

Ja, venner … Ja, venner …

 

Ja, venner …

 

Ja, venner …

 

Ja, venner …

 

Ja, venner …

 

Ja, venner …

 

Ja, venner …

 

Ja, venner …

 

Ja, venner …

 

Ja, venner …