a123

Katalog tilgjengelig

Nå kan du få tilsendt oversikt over norske offiserers tjeneste i utlandet.

I perioden 1895 - 2014 har 239 norske frelsesoffiserer gjort tjeneste internasjonalt.

Disse er presentert i Frelsesarmeens veiledende katalog for offiserer i internasjonal tjeneste 1895-2014.

Heftet viser statistikk og informasjon om offiserene og er et supplement til Personalavdelingens arkiver.

 

Katalogen er tilgjengelig digitalt og kan fås ved henvendelse til: personal@frelsesarmeen.no