a123

Konsert i Drammen korps

Konsert i Drammen korps

Søndag kommer et nytt arrangement i serien "Salig blanding". Vår utgave av "Minns du sången".

Dette blir en kveld med mye sang og musikk. Vi skal blant annet markere at det i disse dager er 100 år siden Aage Samuelsen ble født. Roar Berg Olsen, Jan Øystein Knedal og Lill-Ann Skårung deltar i tillegg til menighetens egne krefter.                        

Entre kr 100. Barn under 16 år gratis.

Søndag 22. februar klokka 17.00.

Velkommen!