a123

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2018

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2018

Årets bønnedag fokuserer på barn og unge i Surinam.

Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres den første fredagen i mars hvert år i Norge og i resten av verden. I år, 2. mars, er overskriften «All Guds gjerning er god». 

Årets bønnedagsoffer går til traumebehandling og bevisstgjøring av barn og unge.

  • Bibelselskapet i Surinam vil hjelpe mennesker til å behandle traumer etter psykisk og fysisk mishandling. De deler ut bibler og inviterer til kurs der materiellet baserer seg på aktiv bruk av bibelvers og bibelhistorier.
  • Surinam har også store miljømessige utfordringer. For å skape større forståelse for dette og bevisstgjøre barn og unge, vil Bibelselskapet arrangere tegnekonkurranser for barn i alle landets 10 regioner. Det vil også bli arrangert en teaterkonkurranse i 3 regioner.
Kvinnenes internasjonale bønnedag 2018
«the Divine gift» av Alice Pomstra-Elmont.

Internasjonal markering
Kvinnenes Internasjonale Bønnedag startet i USA i 1887, da kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag. I dag har bønnedagen (World Day of Prayer) komiteer i mer enn 170 land og regioner. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920-årene. Kollekten som blir samlet inn, går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid. Bibelselskapet prøver, i samarbeid med sine internasjonale kontakter, å finne kvinnerelaterte prosjekt i de landene bønnedagsprogrammet kommer fra. Dette dekker utgiftene til administrasjon, trykking og utsending av bønnedagsmateriellet. Bibelselskapet har ansvar for distribusjon av materiell, samt regnskapet for den norske bønnedagskomiteen.

Opplegget for Kvinnenes internasjonale bønnedag 2018 er laget av bønnedagskomiteen i Surinam.

Frelsesarmeen er med og markerer dagen landet rundt.