a123

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2019

Årets bønnedag fokuserer på Slovenia.

Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres den første fredagen i mars hvert år i Norge og i resten av verden. I år, 1. mars, er overskriften «Kom, for nå er alt ferdig».

Bibelselskapet i Slovenia er i ferd med å starte et prosjekt der Bibelen blir et sentralt hjelpemiddel i prosessen med å helbrede traumer.

I Slovenia sliter mange med traumer og depresjon etter forhold som har hatt negativ innvirkning på både individ og samfunn: alkoholisme, rusmisbruk, vold i familien, skilsmisser, selvmord og traumer etter krig og politisk usikkerhet. Kvinnene er særlig utsatt og må bære tunge bører for familiene sine.

Mål: Å utdanne 20–30 personer som kan være tilretteleggere og drive sine egne traume-helbredelsesgrupper ulike steder i Slovenia. Mange av deltakerne vil være kvinner som selv har ulike indre sår og problemer. Å oversette materiell (bøker, manualer, videoer osv.) til slovensk.

Visjon: å være et samlingspunkt for ulike kirker, grupper og bevegelser. Å nære og styrke gode kirkelige relasjoner på mange ulike områder. Vi tror traume-helbredelsesgrupper kan være med på å fornye relasjonen mellom sårede mennesker og Gud.

 

Internasjonal markering

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2019
Bildet er laget av kunstneren Rezka Arnus.

Kvinnenes internasjonale bønnedag startet i USA i 1887, da kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag.I dag har bønnedagen (World Day of Prayer) komiteer i mer enn 170 land og regioner. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920-årene. Kollekten som blir samlet inn, går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid. Bibelselskapet prøver, i samarbeid med sine internasjonale kontakter, å finne kvinnerelaterte prosjekt i de landene bønnedagsprogrammet kommer fra. Dette dekker utgiftene til administrasjon, trykking og utsending av bønnedagsmateriellet. Bibelselskapet har ansvar for distribusjon av materiell, samt regnskapet for den norske bønnedagskomiteen.

Opplegget for Kvinnenes internasjonale bønnedag 2019 er laget av bønnedagskomiteen i Slovenia. Frelsesarmeen er med og markerer dagen landet rundt.

Finn mer info og materiell på Kvinnenes internasjonale bønnedags egne nettsider