a123

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen

Her finner du oppskrift og mal.

I år oppfordrer vi alle til å lage sine egne bøsser− det er praktisk, morsomt og ressursbesparende. Lykke til!

Last ned filmal(7 2 9kb)

 

1. Skyll og tørk en melkekartong eller juicekartong.

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klipp av halvparten, slik at kartongen er omtrent 10,5 cm høy.

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen

 

 

 

 

 

 

 

 3. Skriv ut malen i “faktisk størrelse”, på et A4 ark.

4. Klipp arket i to langs den stiplede linjen på langsiden av arket.

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lag et hull i det lille rektangelet.

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Brett langs alle kantene med stiplede linjer på den øverste delen av arket, og tre steder langs det nederste arket.

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Plasser den øverste delen over toppen av melkekartongen, brett inn langs kantene og fest med teip.

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Fest så den nederste delen rundt melkekartongen. Stram til og bruk lim eller teip for å feste.

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Og vips! Du har en nå din egen sparebøsse til innsamling av penger til våre vennskapsland.

Lag din egen bøsse til Vennskapsaksjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design og oppskrift er utviklet av Mari Sandbakk, grafisk designer på seksjon for informasjon og innsamling.