a123

Landsinnsamlingen

Frelsesarmeens landsinnsamling er en mer enn 100 år gammel tradisjon der engasjement og solidaritet står i fokus. Vi utfordrer hver enkelt frelsessoldat og armévenn til å delta i aksjonen.

Lenge før det fantes en allmenn forståelse for å gi støtte til andre land og folkeslag, var Frelsesarmeen i gang med sin «Selvfornektelsesuke». Både egne og innsamlede midler skulle gå til andre, både i territoriet og i land hvor behovene var store.

Høstens landsinnsamling fortsetter tradisjonen. Det er en ekstern innsamling der vi spør om bidrag til arbeidet fra publikum. De som samler inn kan også gi sine bidrag. Av de midler som kommer inn, styrkes korpsets lokale arbeide med 50 %. En like stor andel fordeles til våre vennskapsterritorier i fattige deler av verden.

Tradisjonelt har man gått dør-til-dør. Noen benytter seg fremdeles av denne formen, mens det i andre korps velges forskjellige andre innsamlingsmetoder. Uansett form, er landsinnsamlingen – både for korpsets arbeid og for våre vennskapsterritorier.

Landsinnsamlingen kan strekke seg fra september og inn i oktober måned og er et ansvar som gjelder for alle korps. Forskjellige aktiviteter kan planlegges lokalt for å sette fokus på landsinnsamlingen. Vi utfordrer hver enkelt frelsessoldat og armévenn til å delta i aksjonen.

Lykke til med årets aksjon 2017!