a123

Leder- og inspirasjonskurs

Frelsesarmeens kvinner/Hjem og familie inviterer til kurs 2.– 4. november på Hotell Hadeland.

For hvem:

 • Ledere i kvinnegrupper
 • Kvinner som kan være aktuelle som ledere i framtiden 
 • Kvinner i alle aldre

Sted: Hotell Hadeland, Granavollen, 2750 Gran

Tid: Fredag 2. til søndag 4. november Registrering fra kl. 17.00 på fredag. Vi begynner fredag kl.18.00 og avslutter søndag etter lunsj.

Pris: Kr. 2.700,- for enkeltrom og kr. 2.400,- for dobbeltrom, som kan kostes av hjemforbund/kvinnegrupper eller korps.

Påmelding sendes til:

Frelsesarmeens hovedkvarter, Frelsarmeens kvinner/Hjem og Familie, Postboks 6866, St. Olavs plass, 0130 Oslo

eller til anne.trobe@frelsesarmeen.no

Påmeldingsfrist: 8. oktober

Innholdet i lederkurset vil være:

 • Bibelformidling ved Anne Kristine Aasmundtveit
 • Lederrollen ved oberstltn. Elisabeth Henne
 • Sangens og musikkens betydning i våre samlinger ved major Jan-Harald Hagen
 • Basiskunnskap for kvinnegrupper ved oberstltn. Brit S. Knedal
 • Samtale rundt «Handlingsplan for Frelsesarmeens kvinner 2018-2019»
 • Idé-torg med gode ideer til programinnslag
 • Gudstjeneste
 • Fellesskap og gode måltider

 

DETALJPROGRAM FOR HELGEN

Fredag 2. november
Fra 17.00: Registrering og tildeling av rom
18.00: Velkomstsamling Informasjon
18.30: Middag 19.45 Sangens og musikkens betydning i våre samlinger
21.00: Kaffe, kake og gode samtaler
Kveldstur for den som har lyst til det.    

Lørdag 3. november
08.00-09.00: Frokost
09.15: Ord for dagen
09.30: Tema: «Hvordan formidle den gode bibelfortellingen i dag?»
11.00: Kaffe og frukt
12.00: Bibelformidlingen fortsetter  
Gruppearbeid
13.00: Lunsj
15.00: Tema: «Å være leder»
15.45: Kaffe og frukt
16.00: Fortsettelse av «Å være leder»
17.15: Idé-torg og informasjon*
17.45: Samtaler rundt handlingsplanen - et godt redskap?
19.00: Middag og fellesskap
21.00: Kveldssamling
21.30: Kveldskaffe og gode samtaler

*På idétorget samles ideer som kan benyttes i hjemforbund, kvinneforum eller andre kvinnegrupper når vi kommer hjem. Ta gjerne med deg ideer til torget som andre kan gjøre seg bruk av.

Søndag 4. november
07.45-08.45: Frokost
09.00: Morgenbønn
09.15: Tema: Basiskunnskap for kvinnegrupper
10.45: Kaffe og kaker/frukt
11.15: Gudstjeneste
13.00: Lunsj
Avreise etter lunsj  

(Rett til forandring i programmet forbeholdes)