a123

Lederskifte

Lederskifte

19. mai 2016

Informasjon

Generalen har innvilget kommandørene Vibeke og Dick Krommenhoeks ønske om å tjenestegjøre som korpsledere i deres hjem-territorium Nederland de siste to årene av deres aktive tjeneste.

De forsetter som territoriale ledere for Norge, Island og Færøyene fram til 31. juli 2016.

Generalen har beordret kommandør William Cochrane som ny territorialleder for Norge, Island og Færøyene territorium.
Gjeldende fra 1. august 2016.

Kommandør Cochrane er i dag internasjonal sekretær for Stabssjefen ved IHK.

 

Jan Peder Fosen
Oberst

Sjefsekretær