a123

Ledige plasser på seniorfestival

Ledige plasser på seniorfestival

Det er fortsatt noen ledige rom til seniorfestivalen på Storefjell 1. - 6. august, der blant annet Rut og Peter Baronowsky deltar.