a123

London 2015

London 2015

Internasjonal kongress i London skal markere 150 års jubileet til Frelsesarmeen.

Fra 1. - 5. juli 2015 vil det bli arrangert en internasjonal kongress i London i forbindelse med at det er 150 år siden William og Catherine Booth startet den bevegelsen som ganske snart skulle bli Frelsesarmeen. O2-Arena i London vil være stedet for selve arrangementene.

-  Vi venter at mange salvasjonister og Frelsesarmevenner vil legge ferien til London sommeren 2015, forteller Jostein Nielsen som er kontaktoffiser for arrangementet.

Temaet for kongressen er "Grenseløs", og flere detaljer rundt kongressen vil komme etter hvert.

NB! På grunn av dette arrangementet vil det ikke blir territorial kongress i Oslo i 2015.