a123

Lover bedre anbudsordninger

Lover bedre anbudsordninger
Leder i Bakkegaten Solveig Nilsen, sosialsjef Lindis Evja og Astrid Aarhus Byrknes fra Krf i Hordaland.

Sosialsjef Lindis Evja møtte Krf-topp i Bergen.

  

Mandag fikk Frelsesarmeens Rusomsorg i Bakkegaten i Bergen besøk av Astrid Aarhus Byrknes fra Krf. Byrknes står på 2. plass på Krfs liste i Hordaland. I Bakkegaten fikk hun omvisning av leder Solveig Nilsen og sosialsjef Lindis Evja.

- En ny regjering må i større grad anerkjenne det viktige arbeidet som gjøres av organisasjoner som Frelsesarmeen, gjennom blant annet bedre anbudsordninger og mer forutsigbare rammebetingelser, sa Byrknes etter besøket.

 

Valgkamputspill

Frem mot høstens stortingsvalg skal Frelsesarmeen invitere politikere fra alle partiene til dialogmøter på ulike institusjoner som Frelsesarmeen driver.

- Vi ønsker å sette fokus på ulike behov vi ser hos våre brukere og legge frem disse for våre politikere, sier Lindis Evja som er sosialsjef i Frelsesarmeen.

- Vi har også utarbeidet konkrete løsninger på utfordringene vi ser i vårt sosiale arbeid, og vi håper at partiene vil ta dette med seg inn i valgkampen, sier Evja.