a123

Møte om å møtes

Møte om å møtes
Foto: Ranveig Nordgaard

Hvordan kan migranter og flyktninger inkluderes på en god måte i Frelsesarmeen? Det er blant temaene på konferansen som Frelsesarmeen arrangerer i mai.

Med de to kursdagene i Oslo 3.korps fra 4.–5. mai, ønsker Frelsesarmeen en samtale om muligheter og utfordringer knyttet til arbeidet med flyktninger og migranter.

– Vi vil snakke om hva det innebærer å bistå mennesker med opprinnelse utenfor Norge, slik at de lykkes med sin vei inn i lokalsamfunnet. Det vil også bli satt søkelys på hvordan man på en god måte kan integrere flyktninger og migranter gjennom Fretex, menighetene og i våre etablerte aktiviteter, sier Linn Tomasdotter, koordinator for flykt- ning- og integreringsarbeid i Frelsesarmeen.

En intern undersøkelse i fjor viste at det er et stort engasjement for å møte flyktninger og migranter i Frelses- armeen i Norge, Island og Færøyene. Tomasdotter håper at mange av dem som til daglig er engasjert i dette arbeidet, vil dele av sine erfaringer på konferansen. Sentrale spørsmål vil blant annet være: «Hvordan møter vi mennesker på tvers av kultur og religion?», «Hvordan jobber vi med interkulturelt evangelisk arbeid?» og «Hvordan identifisere sårbare grup- per som ofte blir utsatt for utnyttelse?»

– De menneskene vi møter skal vi invitere med en inkluderende holdning, raushet og tillit, og ivareta deres be- hov for trygghet. Frelsesarmeen ønsker også å gi mennesker

mulighet til å være aktive deltagere gjennom medvirkning, og ikke passive mottagere.

De to hovedforedragsholderne på seminaret er kaptein Jonny Smith fra Frelsesarmeen i Storbritannia og Leoul Mekonen som er sosionom med master i helsefremmende og forebyggende arbeid.

– Kaptein Jonny Smith vil fokusere på interkulturelt evangelisk arbeid og det å jobbe med mennesker på tvers av religion fra et Frelsesarmé-perspektiv. Mekonen vil foku- sere mer generelt på dette med kulturkompetanse og kul- tursensitivitet i vårt sosiale arbeid. Samlet vil de gi et «svar» på spørsmålet om hvordan vi møter mennesker på tvers av religion og kultur. De vil også kunne gi noen tanker om hvordan vi kan utvikle en mer mangfoldig organisasjon ved å åpne opp for mer aktiv deltagelse av flere, forteller Linn Tomasdotter.

Koordinatoren mener at integreringsarbeidet har fungert godt i mye av Frelsesarmeens arbeid, og hun har fått flere tilbakemeldinger fra flyktninger som takker for måten de har blitt møtt på.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.